Senaste inläggen

Av uk - 28 augusti 2011 00:35


Ungkhemirianerna åker till Göteborg för att se Khemiris nya pjäs

"Apatiska för nybörjare".


Samtliga ungkhemirianer har anmält sig och kommer att åka ner samtidigt den 24 september, vi blir alltså 8 ungkhemirianer på plats!

Efter pjäsen blir det så klart diskussioner och analyser i de ordinarie basgrupperna på hotellet men på söndagen samlar vi ihop oss och tar en diskussion i helgrupp med utgångspunk från det som har sagts i bagrupperna.

På söndag eftermiddag åker den "unga" basgruppen upp till Örebro i Mitsubishin medan den "äldre" basgruppen åker tåg. Men som nämnts tidigare så ansvarar varje basgrupp för resan till Göteborg.


Det kommer bli superbra! Glöm inte det planerade förpeppet på kvällen den 23 sep på Stallycktan kl 19!


/AT

ANNONS
Av uk - 7 juni 2009 00:33


 Tång   tvåarmat gripverktyg (Bonniers svenska ordbok)

 

Khemiri har skrivit en text som heter Nationaltång. (Läs den via länken nedan)

 Det är en snårig text där flera röster blandas men vi i Uk rekommenderar  texten. Det är en bra läsupplevelse. Det vore enkelt att skriva att texten handlar om fördomar och om ”problemet med ett vi-och-dom-tänk” och det vore enklare att säga att man känner igen sig för att ”så är det ju”. Någon skulle kanske säga att författaren generaliserar och överdriver.


Så läser inte Ungkhemirianerna texten.


Vi läser texten som ett exempel på hur olika röster kan producerar gemensamma sanningar men framförallt hur sanningar produceras genom kamp.


Laclau och Mouffe (1)  beskriver hur vissa begrepp ofta är konfliktfyllda, det görs anspråk från olika håll om hur ett visst begrepp ska tolkas.  Detta innebär att begreppet aldrig blir fixerat, det når aldrig en fast definition.  Tänk exempelvis på de politiska kamperna om begreppen demokrati, frihet, rättighet, utanförskap, svenskhet. Genom att nå temporära överlägen i sådana kamper definieras världen. Det handlar inte om prat om ord, kampen över definitionerna ger inte bara materiella konsekvenser utan kampen om begreppen är produktiv.


Vi i Uk menar inte bara att det förs en sådan kamp i Nationaltång utan vi menar att Khemiri drar allting ett steg längre: Kampen sker utan att begreppet är närvarande. Det finns inte där, det är ett tomrum.  Det görs olika anspråk på att definiera ett begrepp men utan att det finns där. På detta sätt lyckas Khemiri på ett intressant sätt flytta fokus från begreppet till kampen om begreppet, men också flytta fokus från försöken att fixera begreppet till det möjliga motstånd som finns mot denna fixering. Rörelsen sker alltså i två led, först flyttas fokus från begreppet till kampen och sen flyttas fokus från olika fixeringar till ett ifrågasättande av fixerandet självt.

Det är så vi begriper det.


/AT

_______________________________


(1)   Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal (1985/2008) Hegemonin kap 3 


Nationaltång finns på Moderna museets hemsida: http://www.modernamuseet.se/v4/templates/template3.asp?id=2370


Ps.

Uk hörde några på bussen som associerade fritt om titeln på texten (de jämförde en hel del tyska ord)


Tång, gripa, Gripa tag i, fatta, fixera, begripa, begrep, begrepp

 / ungkhemirianerna  ditt tvåarmade begreppsverktygANNONS
Av uk - 7 maj 2009 23:05

Khemiri har skrivit en novell som heter ”Försök till kärnfysik”. Vi i Uk har läst den. Jag skulle kunna skriva långt om de känslor som texten skapade, hur jag hörde mitt hjärta ticka nedåt och existensialismen lägga sig över mig. Jag skulle också kunna skriva om hur jag stjäl fraser från novellen och använder de som om de var mina egna.

Men det är inte det som vi ska diskutera.


Vi läser novellen som ett möte mellan fyra diskurser. 


Diskurserna:


Hjärtat som pump (1)             

Hjärtat som kärlekens hemvist (2)

Hjärtat som risk (3)

Hjärtat som sanning (4)


Det här är inga diskurser som Uk har hittat på utan det är professor Per Ledin vid Örebro universitet som skriver om de i sin blogg, se länken. Vi har valt att koppla de till Khemiris novell. Ett smakprov på när den första diskursen, den medicinska, möter den andra diskursen finner vi i uttrycket ”symptom på att vara kär” (5)


Termen eller tecknet, ’hjärta’ är alltid det samma även om det byter referent och mening i de olika diskurserna. När termen är den samma men byter mening framträder diskurserna. Det vill säga, genom att bokstavskombinationen ’hjärta’ är konstant blir det tydligt hur diskurserna skiftar. Samma mening kan alltså läsas på flera olika sätt. Tänk exempelvis på uttrycket ”lyssna till ditt hjärta”.Vi läser novellen som en framskrivning av möjliga subjektspositioner som går bortom heteronormen


Det är problematisk att diskutera en mening utanför dess sammanhang men vi gör ett undantag. I Uk utbröt en diskussion om följande mening i novellen:


”Personen som kan vara en hon eller en han eller en mittemellan, precis som du.” (6)


En kritik av ovanstående mening är att den oproblematiskt förutsätter tvåkönsmodellen där de möjliga sätten att vara befinner sig någonstans mellan de dikotoma könen man/kvinna. Att nå bortom man/kvinna-dikotomin blir då omöjligt samtidigt som åtskillnaden är det som konstituerar både heteronormen och patriarkatet.   (Hirdman, någon?)

Vi i Uk menar att denna kritik bygger på en felaktig läsning av meningen.

Genom att skriva in positioner som är ”mittemellan” blir genusöverskridande positioner som utmanar heteronormativiteten inte per definition ”avvikande” eller ”annorlunda”. Det som är mittemellan är inte avvikande. Det är så som vi ska förstå meningen, det handlar om att skriva fram en position som utmanar strukturer utan att den konstitueras som den andre, det avvikande, det annorlunda, det abnormala. Det är ju genom det abnormala som normaliteten konstitueras.Andra möjliga sätt att läsa novellen som vi inte har diskuterat.


 • Som en variant av Wittgensteins aspekt-teori - att världen upplevs på ett annat sätt  när man är förälskad jämfört med när man inte är det.

 • Att det går att byta ut termen ’hjärta’ mot ’den rådande normen för vad kärlek är’ så blir texten ett explosivt manifest.

 • Hur ska vi förstå titeln: Försök till kärnfysik ( vi i Uk är för dumma för att fatta)

/AT

 ____________________________________________________


(1)http://www.påsvenska.se/2008/03/24/hjartats-diskurser-i-hjartat-som-pump/

(2)http://www.påsvenska.se/2008/03/24/hjartats-diskurser-ii-hjartat-som-karlekens-hemvist/

(3)http://www.påsvenska.se/2008/03/31/hjartats-diskurser-iii-hjartat-som-risk/

(4) http://www.påsvenska.se/2008/04/07/hjartats-diskurser-iv-hjartat-som-sanning/#more-149

(5) Khemiri 2008, Myrios novellförlag, s 1.

(6) ibid, s 2.

Av uk - 6 maj 2009 22:37


Ungkhemirianerna fick ett Youtube-tips från en MC Hammer-kännare.


Diskussionerna om hur äkthet/sell-out-diskursen formeras kommer att fortsätta. 


/AT

Av uk - 30 april 2009 14:58

Studenter vid Örebro universitet har möjlighet att ta del av en föreläsning med Khemiri som annordnas av Henrik Borgs Minnesfond.


Tisdag   5/5 Jonas Hassen Khemiri   Kl 13:15 Sal HSL1


Det är nu på tisdag och du ska dit. /AT

Av uk - 30 april 2009 01:26

MC Hammer dyker upp i flera av Khemiris texter och är kanske mest framträdande i pjäsen Fem gånger Gud.

Vi i UK vet inte riktigt hur vi ska förstå varför det är just MC Hammer som dyker upp. Vi behöver Din hjälp!

Vi har identifierat två förklaringstyper.


Den nostalgiska (individpsykologiska) förklaringen.

Att MC Hammer är med förklaras av att Khemiri lyssnade på hans musik när han var yngre och det var bl.a Hammers texter som väckte Khemiris intresse för språk. Det handlar således både om att hedra Hammer och att frossa i minnen. Denna personliga nostalgitrip kan författaren dela med många av sina läsare. Med referenser till både MC Hammer och Strindberg i Fem gånger Gud lyckas texten nå både unga gamla. Det är ju rimligt att tro att skönlitterära texter innehåller personliga dimensioner och inte alltid är ett drivande av samhällsomvälvande teser. Vi bör alltså inte förstå MC Hammers medverkan i samhälls/språk-kritiska termer, en sådan analys vore att analyserna för långt. Det blir bara löjligt.


Ungkhemirianernas förklaring

Personlig nostalgi behöver inte det stå i motsättning till de teser som drivs.

Det är för enkelt att förklara Hammers medverkan som enbart personlig nostalgi, det är så typiskt samtiden att tro att allt handlar om den individuella navelskådningen. Sådana teorier är repressiva då de smular all samhällskritik till att bli subjektiva upplevelser som enbart är giltiga i underhållningssyfte.

Vi i UK vill något annat.

Vi vill se det samhällskritiska, det är där som vi riktar vår blick, oavsett om det kommer i form av MC Hammer, Ebony and Ivory eller Hugo Sbeger.

Vi vill inte reducera texterna till "det skojiga, det subjektiva, det Annorlunda, den Andre... Vi vill något annat.


Vi i uk har dålig koll på MC Hammers liv och verk. Det är en kunskapsbrist men det innebär inte att vi ska ge upp.

Vi vet inte om det med anledning av MC Hammers texter som han är med eller om det finns andra förklaringar. Det vi vet är att vi inte får lämna den kritiska blicken och luta oss mot den första repressiva förklaring som vi hittar. Vi kommer att fortsätta att söka andra förklaringar med ett kritiskt perspektiv.

Vi är too legit to quit.


/AT


Av uk - 22 april 2009 13:23


STUDIECIRKEL om Khemiris texter!

I vår startar UK:s studiecirkel. Den kommer att vara i Örebro, inga datum är ännu spikade men håll utkik på bloggen för det här kommer bli den bästa cirkeln någonsin.

Fem träffar är planerade, eventuellt blir det fler om intresse finns. De tre första behandlar Montecore - en unik tiger och de andra två behandlar Fem gånger Gud. Vi vill varna för att studicirkeln kan fungera som en inkörsport till ett omvälvande tänkande.

 Studiecirkeln går under namnet:

"Bortom det skojiga - den samhällskritiska blicken i Khemiris författarskap"


Träffarna är:


 • 1. Språk och sanning (Montecore s 1-101)
 • 2.  Svenskan, Subjektet och fotografiet som sanningsbärare (MC s  102-215)
 • 3. Makt och minne. Sverige under 1990-talet. (MC s 219-)
 • 4. Fem gånger vadå? (FGG s 173-234)
 • 5.  Sanoj och poststrukturalismen, eller "Vem är det som kör egenligen?!" (FGG s 234-)


 Och så klart ska du vara med, "för inget inget har varit som vi".

Av uk - 21 april 2009 15:35


Efter vinterns dvala är uk-Örebro tillbaka, starkare än någonsin!


Vad har hänt?
Sedan förra inlägget har har vi varit i Karlskoga och sett Fem gånger Gud, tagit del av Konstfack vs Khemiri (1) och sist men inte minst, sett den klippta versionen av Carin 21:30 som går under namnet Språkskola? (2).

 

Hur har diskussionerna gått?
En stor diskussion under hösten har handlat om hur vi ska få tag på Khemiris novell "Försök till kärnfysik". Vi har inte lyckats. Tipsa oss, kanske har din grannes brosas fiskarkompis den liggandes.
En annan diskussion har handlat om hur studenterna på Konstfack har "filmatiserat" novellen Oändrat oändlig.
Under vintern har vi också haft djupgående diskussioner om vilka teoretiska verktyg vi bör använda. Några ungkhemirianer vill lämna Foucault bakom sig och istället använda Ernesto Laclau & Chantal Mouffes textanalytiska verktyg som de hävdar både är bättre som konkreta verktyg samtidigt som de har en starkare teoretisk grund.Vad gör vi sen?
 Vårens diskussionerna ser ut att komma att handla om följande:


 • Hur ska vi förstå MC Hammer i Khemiris texter?
 • Vad innebär en Khemiriansk vändning?
 • Hur bör vi förstå Khemiris texter i relation till ironi, postironi och aironi?  - Går det att se en förändring i hans författarskap när det gäller relationen till ironi?
 • Kan genustrubblandet i hans noveller förstås i queera termer och vilka möjliga öppningar för reartikulering av subjektspositioner ger texterna?/AT

____________________________


(1)  http://www.khemiri.se/khemiri-tv/konstfack-vs-khemiri
(2) http://www.khemiri.se/khemiri-tv/sprakskola

Presentation

Omröstning

Kärlek..
 är ett knippe av diskurser
 tar aldrig slut om den är äkta
 är en ideologi för reproduktion av arbetskraft

Fråga mig

1 besvarad fråga

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2011
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ ungkhemirianerna - bortom det binära med Blogkeen
Följ ungkhemirianerna - bortom det binära med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se